De Stichting Raalte viert Vrijheid en de Stichting Heino viert Vrijheid hoeven voor hun evenementen geen leges te betalen. Of beter: ze moeten deze leges wel betalen, maar deze kosten worden vergoed. Met deze regeling komt de gemeente Raalte tegemoet aan de oproep van BurgerBelangen. De fractie had er tijdens begrotingsbehandeling op gewezen dat het niet goed zou zijn als organisaties alle moeite doen om er een mooie vrijheidsviering van te maken, om vervolgens een nota -voor leges- van de gemeente ontvangen. De fractie is blij met deze compensatie-regeling.

Overigens zijn inmiddels ook de subsidiebedragen per dorp of activiteit vastgesteld. Alle evenementen in het kader van 75-jaar Vrijheid kunnen, behalve op de 20 duizend euro die de gemeente aanvankelijk uittrok voor deze evenementen, op nog eens 25 duizend euro aan bijdragen rekenen. In totaal is er nu 45 duizend euro beschikbaar.  Er was in totaal € 55.837,= aangevraagd.
De volgende bedragen worden toegekend:
Voor Raalte-dorp: € 30.000,=
Heino: € 5.625,=
Mariënheem: € 5.625,=
Plaskerk: € 1.462
Joodse Gemeenschap: € 750,=
Luttenberg: € 5.625,=
Nieuw-Heeten: € 750,=
AV Salland: € 5.250,=
Heeten: € 750,=
De activiteiten van Fotoclub Salland, Kunstwerk en Jonge Honden krijgen een bijdrage uit de middelen voor Cultuur.

Share.

Leave A Reply