In de laatste Rond de Tafel van september was er een bijpraatmoment betreffende de WMO over de mantelzorg. De definitie is ‘hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit zijn direct sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp door huisgenoten en de hulp aan bewoners van instellingen.

Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de gebruikelijke hulp. Vaak meer zorg dan gebruikelijk. Het is onbetaalde hulp. Het kan nooit als verplichting worden opgelegd’. In de gemeente Raalte zijn ongeveer 600 personen in beeld, waarvan ongeveer 60 jongeren onder de 16 jaar.

Samenwerking tussen organisaties en de mantelzorgers is van groot belang om de mantelzorger zoveel mogelijk te kunnen ontlasten. In Raalte kunnen de mantelzorgers gebruik maken van de waardering door onder andere gebruik te maken van activiteiten op de Dag van de mantelzorg; High Thea’s, lunches etc.

Hoe kunnen we meer jongeren bereiken?
BurgerBelangen is van mening dat weinig jongeren gebruik maken van deze activiteiten. In omliggende gemeentes kunnen de mantelzorgers een mantelzorgcompliment cheques krijgen middels een cheques, te besteden bij de lokale winkels, tussen de € 50 en € 200. Mogelijk komen hierdoor meer mantelzorgers in beeld, ondanks het feit dat er voor jongeren ook activiteiten worden georganiseerd.

In zowel Raalte als in Heino worden activiteiten georganiseerd voor groepen waarin thema’s GGZ, de Kracht van de herinnering, Alzheimer café, autisme, wandelgroepen etc. Ook CJG probeert ouders en kinderen te bereiken, vluchtelingenwerk probeert mantelzorgers met een migratieachtergrond te bereiken. Jongeren op een paar scholen krijgen een toneelstuk aangeboden om dit onderwerp bespreekbaar te maken of geven een verwenmiddag. Op dit moment probeert Werk en Mantelzorg onder de werkgevers de mantelzorg onder de aandacht te brengen.

Zorgen blijven, wetende dat de huidige generatie aan het verouderen is en meer hulp noodzakelijk is. De gemeente Raalte is nu volop bezig een nieuw plan te ontwikkelen voor de jaren 2024 t/m 2028.

Share.

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Leave A Reply