Sinds 1 januari van dit jaar is de Omgevingswet van kracht. Recent werden hier in De Stentor zorgen over geuit. Het is de het is de grootste wetswijzigingsoperatie sinds de grondwetswijziging in 1848.

Het lijkt ons als fractie daarom zinvol om als gemeenteraad periodiek te worden bijgepraat over het
verloop van deze invoering. Dit te vergelijken met de insteek op initiatief van de gemeenteraad en
met goedkeuring van het college toen het ging om de transitie en transformatie in het sociaal
Domein ( 2015) . Dat was destijds eveneens een zeer grote opgave, maar valt in het niet bij de opgave
van de Omgevingswet.

Donderdagavond stelde Bert Terlouw namens onze fractie vragen hierover aan het college. Die vragen gaan er met name over dat onze fractie graag regelmatig wordt geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de invoering van deze wet in de gemeente Raalte.

Verantwoordelijk wethouder Ben Nijboer kon toezeggen dat de raad twee keer per jaar zal worden geïnformeerd via een informatienotitie. Hij gaf daarbij aan dat het niet in de lijn der verwachting licht dat vaker informeren nodig zal zijn, en dat in Raalte de voornaamste uitdaging ligt in het feit dat er vlak vóór de invoering van de wet meer dan 100 vergunningsaanvragen zijn ingediend. Het zal de ambtelijke organisatie wat tijd kosten om dit weg te werken.

Share.

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Leave A Reply