De fractie van BurgerBelangen heeft bij het college opheldering gevraagd over het beheer- en onderhoud van openbaar groen. Met name op het gebied van organisatie en planning lijkt er het nodige fout te gaan. De communicatie schort, dossiers blijken vaak niet op orde, afspraken worden niet nagekomen en inwoners zijn onzeker en cynisch over wanneer er eindelijk iets gebeurt.

De aanleiding voor vragen zijn drie praktijkvoorbeelden waarover fractie benaderd is. De meest langlopende situatie is de singel bij De Weerd/De Hoek in Heino.  De eerste meldingen over achterstallig onderhoud en dode bomen dateren al van 2013. Sindsdien zijn meerdere medewerkers wezen kijken, is af en toe wat noodonderhoud gedaan , maar is het vooral een verhaal van meerdere toezeggingen die vervolgens niet tot uitvoering kwamen. ‘Ze hebben gezegd dat ze er in het najaar mee aan de slag gaan, maar er is niet bijgezegd in welk jaar…’, zo vertelde een aanwonende.
Ander voorbeeld is de situatie bij De Joetse, waar, na jaren van overlast, in 2016 de platanen zijn weggehaald om plaats te maken voor nieuwe aanplant. Sindsdien zijn de stompen weer uitgelopen, is bijgesnoeid en inmiddels alweer uitgelopen. Omwonenden horen telkens dat ‘er aan gewerkt wordt’, maar hebben geen idee wanneer er feitelijk iets gebeurd.

Van de bomen aan De Korenbloem in Heino is al vastgesteld dat er sprake is van ‘de verkeerde boom op de verkeerde plaats’. De bomen drukken het trottoir omhoog en zorgen voor onveilige situaties en schade aan de riolering.

Van de Korenbloem in Heino is bekend dat meerdere bewoners aan de bel hebben getrokken vanwege zowel overlast door overhangende takken als vanwege de onveiligheid voor voetgangers doordat de wortels het trottoir opdrukken, door de riolering groeien en de funderingen van huizen bedreigen. Hoewel de gemeente erkend heeft dat hier sprake is van ‘de verkeerde boom op de verkeerde plaats’ blijven aanwonenden in onzekerheid wanneer dit wordt opgepakt. Tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan Heino (Raad op Pad) werd dit ook genoemd en werden inwoners verwezen naar een bredere plan voor deze straat, maar bij niemand is bekend wie dit wanneer oppakt.

Overigens vinden we dat de uitvoerende medewerkers hun werk prima uitvoeren. Kijk bijvoorbeeld hoe keurig er wordt geschoffeld in de perken en hoe medewerkers de werkplekken schoon achterlaten. Daar is niets mis mee. Het probleem lijkt vooral in de planning en organisatie te zitten.

Share.

Leave A Reply