De gemeente Raalte zou er goed aan doen om éérst het gewone onderhoud op het gebied van bomen- en groenonderhoud weer op peil brengen, vóórdat er weer nieuwe activiteiten worden opgepakt. Het is één van de hartenkreten die geslaakt worden bij de enquête over het groenbeleid. De onderhoudsfrequentie is nu minder dan eens per 10 jaar.

Binnen de enquête pleitten veel inwoners ervoor dat er méér rekening moet worden gehouden met de belangen van de inwoners. Bovendien moet een ‘verkeerde boom op de verkeerde plaats’ kunnen worden vervangen als inwoners daar veel last van hebben.

Behalve deze beleidskeuzes hamerden opvallend veel inwoners op het belang van goed onderhoud van de huidige bomen. En daar schort het volgens velen nogal aan. Op diverse plaatsen binnen de gemeente is sprake van achterstallig onderhoud, met allerlei vormen van overlast van dien.

In 2004 zat de gemeente, na acht jaar coalitie tussen CDA en Gemeentebelangen, op zwart zaad en besloten beide partijen drastisch op het budget voor het groenonderhoud te bezuinigen. Sindsdien is dat niet hersteld en dat heeft geleid tot grote achterstanden.
“Normaal gesproken moeten bomen eens per 3 a 4 jaar bijgehouden worden, maar met de huidige budgetten lukt dat niet”, zo meldde een medewerker van de afdeling Beheer en Onderhoud. De onderhoudsfrequentie ligt nu op ongeveer eens per 10 a 11 jaar.

 

Het verslag van de enquête is inmiddels naar de gemeente gestuurd, zodat de uitkomsten meegenomen kunnen worden in het nieuwe groenbeleid. De bespreking van de nieuwe nota groenbeleid staat gepland voor het eerste kwartaal 2017.

Wie een exemplaar van het verslag van de enquête wil ontvangen kan deze opvragen door een mail te sturen naar fractie@burgerbelangenraalte.nl

Share.

Leave A Reply