De verkeerscommissie van Plaatselijk Belang Mariënheem maakt zich, net als andere inwoners uit het dorp, terecht grote zorgen over de verkeersveiligheid in Mariënheem. De toegezegde maatregelen worden alsmaar niet uitgevoerd, en zowel Rijk, Provincie als gemeente lijken maar geen werk te maken van de laatste fase van de genoemde ‘Marsroute’. 

PB Mariënheem plaatste zaterdag 27 februari 2016 een bord langs de N35, met als opschrift: "De rest van N35 klaar... Mariënheem de sigaar".
PB Mariënheem plaatste zaterdag 27 februari 2016 een bord langs de N35, met als opschrift: “De rest van N35 klaar… Mariënheem de sigaar”.

Volgens die route wordt het wegdeel Nijverdal -Wythmen (dus ook het deel bij Mariënheem) als laatste in de rij aangepakt. “Maar de commissie heeft volstrekt gelijk met hun constatering dat er op dat punt geen enkele activiteit te bespeuren is”, zo stelt de fractie van BurgerBelangen  vast. De PB-commissie plaatste een protestbord met de tekst: “De rest van de N35 klaar, Mariënheem is de sigaar’.

BurgerBelangen opent deze week toevallig een dossier over de N35 *). In dit dossier worden alle achtergronden belicht, inclusief de effecten van het recente voornemen om van Kruispunt Bos een kwartklaverblad te maken. Dat is niet alleen in strijd met de opdracht van de gemeenteraad.  Eén van de effecten is bovendien dat Mariënheem verder op achterstand wordt gezet. BurgerBelangen wil zo snel mogelijk een raadsdebat, om het college ter verantwoording te roepen. (In de laatste agendavergadering is dat verzoek inmiddels neergelegd, red).

Mariënheem haalt tot nu toe op twee manieren bakzeil, als het om de N35 gaat. In de eerste plaats blijft de vraag boven de markt hangen wáár de N35 in de toekomst komt te liggen: zoals nu ‘dwars door het dorp heen’ of met een omleiding.

De Oost-Om variant, zoals aangegeven in een nota uit 2010.
De Oost-Om variant, zoals aangegeven in een nota uit 2010.

In 201o verscheen al eens een nota (zie afbeelding rechts) waarin werd gezinspeeld op een omleiding, met als opmerking dat dit nader moest worden uitgewerkt. Dat is sindsdien nooit gebeurd.
In de tweede plaats was de situatie in Mariënheem een belangrijke factor voor de lobby voor extra geld voor veiligheidsmaatregelen, waaronder bij de erfontsluitingen bij Mariënheem. De lobby leverde 15 miljoen euro op, plus een uitvoeringsplan voor periode 2014-2018. Daarvan is inmiddels de helft verstreken, maar er is nog geen enkel zicht op echte daden.
Fractievoorzitter Ben Nijboer van BurgerBelangen zal proberen om tijdens het raadsdebat het college alsnog te dwingen met een totaalplan te komen, inclusief de situatie in Mariënheem.

*) het dossier wordt dinsdagavond 1 maart geüpload.

 

Share.

Leave A Reply