Voor veel steden en dorpen waar betaald parkeren ooit is ingevoerd is het in de loop der jaren een belangrijke bron van inkomsten geworden. In Raalte was dat in de begin jaren zeker óók het geval. Het leidde zelfs tot een goed gevulde ‘Reserve betaald parkeren’. Bij de introductie was overigens expliciet afgesproken dat deze zou worden ingezet ten behoeve van het (betaald) parkeren zelf. Maar dan moeten er wel méér inkomsten dan kosten zijn. In de beginjaren was dat zeker  het geval. BurgerBelangen zette de cijfers van de afgelopen jaren op een rij. Deze week ontvingen we ook de meest recente cijfers over 2015 (met als kanttekening dat de analyse van deze cijfers nog niet is afgerond, red).

De laatste jaren kwam het saldo steeds meer onder druk te staan. Onderstaand overzicht geeft een kijkje in de opbrengsten van het betaald parkeren en de kosten. Opvallend: sinds 2010 is er ieder jaar sprake van een daling van de opbrengsten! In 2015 daalde de opbrengst met meer dan 30 duizend euro (!) ten opzichte van 2014!!
Oók opvallend: in 2015 blijken de kosten ook ineens meer dan 50 duizend euro lager dan in 2014! Eén van de reden (we hebben dit nagevraagd) is dat er in 2015 minder BOA’s (opsporingsambtenaren) zijn ingezet. Dat leverde een besparing op van € 35.000,=

Opbrengst Kosten Verschil
2007

€ 544.648,=

€ 350.000,=. € 194.000,=
2008 € 532.517,=

Pm*1)

€ 132.517,=
2009 € 473.692,=

Pm*1)

€ 73.692,=
2010 € 507.638,=

Pm*1)

€ 107.638,=
2011 € 467.572,=

Pm*1)

€ 67.572,=
2012 € 429.646,= € 430.000,= € 54,= (tekort)
2013 € 419.531,= € 431.504,= € 11.973 (tekort)
2014 € 409.877,= € 431.384,= € 21.507 (tekort)
2015 € 372.396,= *2) € 378.340,= *2) € 5.944 (tekort)

Pm*1): Kosten over de jaren 2008 t/m 2011 hebben we niet 100% paraat. Op basis van intrapolatie zijn de kosten over deze jaren gesteld op structureel gemiddeld € 400.000,=.

Pm *2): De voorlopige cijfers over 2015 laten een opmerkelijk beeld zien: de opbrengst was ruim 30 duizend euro lager dan in 2014. Plots blijken de kosten ineens ook flink lager. BurgerBelangen heeft een nadere verklaring gevraagd. Het antwoord was dat in 2015 minder BOA’s zijn ingezet dan begroot, hetgeen een besparing van € 35.000,= heeft opgeleverd (t.o.v. de begroting). 

Het college stelt de raad nu voor om een externe deskundige in te schakelen om ‘de exploitatie te optimaliseren’. Dat is opmerkelijk: hebben we in Raalte al bijna 15 jaar een systeem van betaald parkeren, en dan moet er ineens (weer) een deskundige worden ingevlogen om de exploitatie te optimaliseren… “Te gek voor woorden”, zo vindt BurgerBelangen.
Bovendien: zónder de hulp van een externe deskundige werden in 2014 de kosten al met 50 duizend euro verlaagd….

Share.

Leave A Reply