De oproep van BurgerBelangen om overlast van gemeentelijke bomen te melden heeft een verrassend groot aantal meldingen opgeleverd. Tot en met Tweede Paasdag kreeg BurgerBelangen maar liefst 61 meldingen. Met name het zeer matige snoeibeleid blijkt vaak tot veel irritatie te leiden.

17 Meldingen kwamen uit Heino, 33 uit Raalte, 5 uit Heeten, 3 uit Luttenberg en 3 uit Broekland. Het aantal gezinnen/inwoners dat overlast ondervindt van gemeentelijke bomen is echter groter: diverse meldingen werden immers gedaan namens meerdere bewoners van een straat. Om een goed beeld te krijgen van de problematiek is bij de gemeente inmiddels informatie opgevraagd over de uitgevoerde werkzaamheden in 2015, de planning voor 2016 en over de criteria waarop meldingen van overlast door de gemeente worden beoordeeld. Met deze gegevens verwacht raadslid Ben Nijboer van BurgerBelangen een completer beeld te krijgen van de situatie binnen de gemeente.

Zodra deze gegevens binnen zijn zal BurgerBelangen alle meldingen specifieker op een rij zetten en het totaal omzetten in een actieplan.  Tijdens de raadsvergadering van 31 maart zal Nijboer pleiten voor een speciale werkgroep die zich gaat buigen over het groen- en kapbeleid binnen de bebouwde kom. In die werkgroep moeten vooral ervaringsdeskundigen uit de dorpen zitten, “zodat de praktijk leidend wordt, en niet allerlei abstracte beleidsregels”.

Alle melders zijn inmiddels geïnformeerd over de vervolgstappen.

 

 

Share.

Leave A Reply