De gemeente Raalte moet in woonwijken en dorpscentra vaker kiezen voor zuilbomen, zoals zuileiken en zuilbeuken. Ook op plaatsen waar inwoners overlast ervaren van overhangende en afvallende takken kan een zuilboom een goed alternatief zijn. Dat is de visie van BurgerBelangen, naar aanleiding van diverse gesprekken met inwoners over bomen en groenvoorzieningen in woonwijken. ‘Het is belangrijk dat de gemeente samen met de direct omwonenden per situatie bekijkt welke boom het beste past in de omgeving. Daarbij moet dan, meer dan in het verleden gebeurd is, niet alleen gekeken worden naar de korte termijn, maar vooral wat het effect is als de boom de volwassen vorm heeft bereik”, zo stelt raadslid Ben Nijboer van BurgerBelangen.

BurgerBelangen inventariseerde eerder dit jaar klachten die onder inwoners leven met betrekking tot het bomen- en snoeibeleid, hetgeen leidde tot ruim 80 meldingen. Deze zijn vervolgens doorgesluisd naar de betreffende afdeling, zodat deze betrokken kunnen worden bij het nieuw op te stellen kap- en groenbeleid.

Inmiddels ontving de fractie meerdere suggesties om het groenbeleid binnen de bebouwde kom te verbeteren, waaronder de optie van zuilbomen. “Deze geven niet alleen fraaie mogelijkheden voor een laanstructuur langs wegen, maar ook minder zonverlies voor woningen, minder overlast van overhangende takken en minder bladafval. Bovendien zijn de onderhoudskosten lager omdat je veel minder vaak hoeft te snoeien”.

Als het aan BurgerBelangen ligt wordt op plaatsen waar op dit moment al sprake is van veel overlast van bestaande bomen, deze versneld vervangen door een soort die minder overlast geeft.

Binnen de gemeente Raalte zijn enkele voorbeelden te zien van het gebruik van zuilbomen, zoals bij de RK Kruisverheffing (foto boven) en in het verlengde van de Ceintuurbaan. Aan de Almelosestraat staan enkele volwassen zuileiken, die niet ‘overhangen’.

Deze beuken (pyramidevorm) groeien, net als zuilbeuk, rechtomhoog, met minder last van overhangende takken.
Deze beuken (pyramidevorm) in het verlengde van de Ceintuurbaan in Raalte, groeien, net als zuilbeuk, recht omhoog, met minder last van overhangende takken.
de zuileiken dicht bij de rijbaan (Almeloseweg, Raalte) hangen niet over, en zijn een goed alternatief voor bomen in de nabijheid van woningen.
De zuileiken dicht bij de rijbaan (Almeloseweg, Raalte) hangen niet over, en zijn een goed alternatief voor bomen in de nabijheid van woningen.
Share.

Leave A Reply