De Adviesraden Werk en Inkomen  en WMO-adviesraad hebben negatief geadviseerd over het voornemen van het Raalter college om de beide raden samen te voegen tot één adviesraad voor het hele Sociale Domein.  Desondanks zet het college het besluit kennelijk door: een extern bureau heeft de opdracht gekregen de samenvoeging door te voeren. De beide adviesraden vrezen  afbraak van kwaliteit van hun adviezen. De fractie van BurgerBelangen heeft  om opheldering gevraagd.

Om meerdere redenen kunnen vraagtekens gezet worden bij samenvoeging. De eerste is inhoudelijk. Terwijl de WMO-adviesraad, met verbindingen met diverse sectoren en ervaringsdeskundigheid, uitermate deskundig is op het gebied van brede maatschappelijke ondersteuning, richt de Adviesraad Werk en Inkomen zich vooral alles wat met inkomen en arbeidsmarkttoeleiding te maken heeft.
Een tweede reden om vragen te zetten bij de samenvoeging is het ontbreken van nut en noodzaak. Beide raden hebben op een zeer positieve wijze bijgedragen aan de huidige regelgeving binnen Raalte. De beoogde samenvoeging lijkt slechts ingegeven door het feit dat binnen het gemeentehuis twee afdeling zijn samengevoegd. “De organisatie lijkt dus leidend te zijn, en niet de kwaliteit van de adviezen”, aldus een van de betrokkenen.
Verder is het vreemd dat enerzijds de samenvoeging topdown wordt opgelegd terwijl bestuurlijk recent is gekozen om de twee beleidsvelden bij twee verschillende wethouders onder te brengen. De Participatiewet (Werk-en-inkomen) is ondergebracht bij Jacques van Loevezijn, terwijl  de WMO de portefeuille is van Gerria Toeter. We zijn benieuwd naar de reden waarom de twee deelgebieden bestuurlijk wel gescheiden zijn,  terwijl de beide adviesraden, ondanks het negatieve advies, wel worden samengevoegd.

Share.

Leave A Reply