De gemeente Raalte versoepelt de regels voor kapvergunningen voor ‘gewone’ bomen. Inwoners van de gemeente Raalte hoeven in de toekomst geen vergunning meer aan te vragen voor elke boom op eigen grond die zij willen kappen. Alleen voor bijzondere bomen is dan nog een vergunning nodig. Het komende half jaar wordt een lijst opgesteld met ‘beschermwaardige’ bomen.

Een boom kan bijvoorbeeld beschermwaardig zijn wanneer deze in ieder geval gezond is, zichtbaar is vanaf de openbare weg, cultuurhistorische waarde heeft, zeldzaam is of waardevol is voor vogels, insecten of andere planten. Eigenaren van beschermwaardige bomen ontvangen te zijner tijd hierover bericht.

BurgerBelangen is blij met deze beleidswijziging, vooral omdat eigenaren daarmee weer écht eigenaar worden van hun tuin of boom en ruimte krijgen om hun tuin in te richten zoals ze dat zelf willen. Beperkingen gelden straks alleen nog voor de bijzondere bomen die dus op de genoemde lijst komen te staan. Voor deze bomen gelden nog wel de beperkingen, maar daar zet de gemeente ook middelen tegenover. Zo kan men een bijdrage krijgen in de kosten van een onderhoudsadvies. De advieskosten worden voor 50% vergoed met een maximum van € 250 per aanvraag.

BurgerBelangen pleitte al vaker voor een bomen- en groenbeleid waarbij de inwoners meer centraal komen te staan, en de inwoners meer vrijheid krijgen om hun tuin in te richten en te onderhouden. Ook wat beheer en onderhoud van de gemeentelijke bomen betreft zou meer rekening moeten worden gehouden met het belang en woongenot van inwoners. Dit is een stap in de goede richting. Bang dat dit zal leiden voor ‘kaalslag’ (zoals sommige sceptici vrezen) is de partij niet. “Als er iemand belang heeft bij een mooie tuin en een verzorgde omgeving dan zijn het eigenaren zelf wel. Bovendien bevestigde onze enquête vorig jaar dat vrijwel alle inwoners enorm veel waarde hechten aan onze groene omgeving. Dus daar zijn we niet bang voor. Het kan zelfs ook leiden tot juist méér bomen, omdat je nu niet meer bang hoeft te zijn dat je ze ná aanplant, nooit meer mag weghalen. De nieuwe benadering getuigt van gezond verstand. En daar zijn we blij mee”.

 

Share.

Leave A Reply