“Het is een rare tijd”, zo citeerde ik onlangs de publieke opinie. Daar is nog een rare strijdigheid bijgekomen. De tegenstelling immers dat, zo voelt het, niets mág, en dat er tegelijkertijd van alles gebeurt. Beide kanten domineren de kranten, talkshows, de beschouwingen van wetenschappers en de borrelpraat.

Ook in de lokale politiek is dat terug te zien. De aloude raadsvergaderingen zijn niet toegestaan. Als fractie kunnen we geen bijeenkomst houden om de resultaten van ons ‘Van gas af’-enquête te evalueren. Ons voornemen om ‘op de markt’ te gaan staan, om meningen van inwoners op te halen, staat in de ijskast. Niets mag, zeg maar. Als raad hebben we gesteld dat we het college van B&W en de ambtenaren alle ruimte te willen geven om te doen wat nodig is voor onze inwoners, boeren, organisaties, ondernemers. Politieke partijen maken een pas op de plaats.

Dat wil trouwens niet zeggen dat we als fractie passief zijn. Integendeel. Ook in deze rare tijd is het van belang scherp op te letten of niemand tussen wal en schip valt. Bovendien is het belangrijk dat er geen besluiten worden doorgejast, zónder inwoners de kans te geven hun mening te geven.
Binnen het gemeentehuis hebben we de afspraak gemaakt dat er alléén besluiten worden genomen die geen uitstel dulden, en niet ter discussie staan.
Ook naar maatschappelijke initiatieven blijven we daar scherp op. Zo hebben we als fractie deze week de gemeente opgeroepen te voorkomen dat het inspraaktraject voor de zonneparkplannen van Solarfields (in Heino nabij de N35) en Powerfields (Kanaaldijk-Zuid) met alleen een webinar en online vragen worden afgedaan.
Afgelopen week kwam ook een nadeel van gemeentelijke samenwerking aan het licht. Daar waar we als raad hebben aangedrongen om de discussie over het energievraagstuk (waar draagvlak onder inwoners superbelangrijk is) even op te schorten, hebben de bestuurders uit buurgemeenten besloten dit toch door te zetten. Een slechte zaak. Ik vraag me serieus af of de raadsleden van andere gemeente dit bewust zo gedaan hebben: het riekt in ieder geval naar ‘doorjassen’. Het laatste woord is hierover -wat mij betreft- nog niet over gezegd.

Disse wekke zie ik gelukkig ook mooie dingen. Zie bijvoorbeeld de mooie acties om lokale ondernemers te steunen met afhaalmenu’s, online bingo’s, pubquizen en op Facebook een heuse #ondernemerschallenge. Ondernemers die voorbereidingen treffen om weer open te kunnen. Wethouder Melenhorst die zich, op zijn Sallands gezegd, de schompes werkt om de sportclubs en bedrijven te steunen. Top.
Onze campings die mogelijk een deel van het seizoen gaan redden doordat iedereen in eigen land op vakantie gaat (Hey Jacques: is het wat om fluks een gerichte campagne op te zetten voor zomerse fiets- en wandeltochten door ons Salland, met arrangementen bij onze lokale horeca?).
Een mooi initiatief is ook de online enquête over de gewenste woningbouw in Heino. Zie de website van de gemeente: van harte aanbevolen.
Ik zie dat onze burgemeester zich blijft opstellen als een echte burgervader, met oog en gevoel voor persoonlijk leed én in een hoogwerker klom om in Stevenskamp mevrouw Lammers te feliciteren met haar 100-ste verjaardag. Hoe mooi is het dat we zo’n goeie burgemeester hebben, toch?
Een lichtpuntje is ook de gestegen kans dat ouderen in verpleeghuizen binnenkort weer iets van bezoek mogen hebben. Zonder twijfel gaan onze verpleeghuizen dat veilig regelen.

Natuurlijk hoor en zie ik de waarschuwingen voor een tweede golf en ben het eens dat we niet te vroeg moeten juichen. Maar stiekem hoop ik dat deze lichtpuntjes het eind van de tunnel zijn.

 

Ben Nijboer
Fractievoorzitter BurgerBelangen

 

Share.

Leave A Reply