En daar was ie dan ineens. Disse Wekke kwam ie als een duveltje uit het bekende doosje. Een rapport getiteld: Verkeerskundig Onderzoek N35 Wythmen en Nijverdal. Eindrapportage.
Nu hoor ik je denken: Alwéér een onderzoek? Dat zal de 438-ste zijn. Die past nog net in die la, samen met al die andere rapporten. Of je denkt misschien: ‘Zijn er verkiezingen op komst? Bij elke verkiezing worden we namelijk lekker gemaakt met mooie beloftes”.

En ik moet zeggen: ik snap deze reacties. Er wordt al tientallen jaren over de N35 gesproken. In 1998 is al een besloten dat deze weg bij Raalte op het huidige tracé moest blijven liggen. Rond 2005 waren er meerdere varianten in beeld (Noord-langs, Zuid-om of rechtdoor) waarop in 2006 de raad besloot dat het ‘rechtdoor’ moest zijn, en verdiept.
Er is zelfs een heuse Marsroute vastgesteld, die er op neer kwam dat de N35 tussen Almelo en Zwolle niet in één keer, maar stukje voor stukje zou worden aangepakt. Eerst de verbreding bij Almelo. Daarna tussen Almelo en Wierden. Vervolgens de tunnel bij Nijverdal en de verbreding bij Wythmen. Daarna zou ‘Raalte’ aan de beurt zijn. Volgens dat schema zou de klus nu al geklaard zijn….. U weet wat de stand van zaken is! Weinig mars.

Eén van de kernproblemen dat het allemaal niet opschoot is… dat de landelijke overheid (lees: Rijkswaterstaat en het Ministerie)  al die rapporten nooit heeft erkend. De Marsroute is ‘voor kennisgeving aangenomen’. Intussen stelden alle hoge ambtenaren dat er op de N35 geen probleem is. Dat werd onderbouwd met modellen, waaruit bleek dat het elders in het land allemaal veel erger is. Eén van de grootste problemen met die N35 is dus dat deze weg op geen enkele prioriteitenlijst van Rijkswaterstaat staat. En dat is nu exact de reden dat Raalte (maar ook Hellendoorn en tot voor kort Zwolle) zich het eelt op de tong moest praten om het kruispunt bij Mariënheem veilig te maken, of enkele afslagen af te sluiten.

Gelukkig was daar de provincie Overijssel die dankzij de Essentgelden goed bij kas zit, en bereid bleek af en toe stevig bij te lappen. Bizar eigenlijk dat er de afgelopen 20 jaar zóveel geld naar het Westen ging, terwijl het Rijk niets over had voor de N35.
Misschien zegt u nu: maar ze gáán toch van die bajonetaansluitingen maken tussen Raalte en Marienheem, en tussen Heino en de Ganzepanbrug. En er wórdt toch gewerkt aan Kruispunt Bos? Dat klopt: maar dat zijn noodoplossingen. Uit andere potjes. Lokale aanpassingen, juist omdát er geen geld is voor de beste oplossing: de héle N35 aanpakken.
En dat geld (altijd geraamd op 600 miljoen euro) is er niet omdát alle nota’s ‘voor kennisgeving zijn aangenomen’, en de N35 niet op de lijstjes van het Rijk stond.…

Tot disse wekke:  in genoemde nota (mede opgesteld door het Ministerie) staat nu klip en klaar dat er wel degelijk urgentie is om van de N35 een (2x) tweebaans stroomweg te maken. En dat de kosten waarschijnlijk 100 miljoen lager zijn dan altijd aangenomen. En voor het eerst noemt het Rijk een tijdpad. En spreekt het Rijk over de optie, Mariënheem opgelet!, van een omleiding om Mariënheem (!) en over verkeerslichten.

En nee: de komende 2 of 3 jaar zal er echt niets gebeuren. Ik draai lang genoeg mee in de politiek om te weten dat dit allemaal dingen van een zeeeer lange adem zijn….
Maar voor het éérst, voor het állereerst stellen Rijk en Provincie dat de komende twintig jaar de hele N35 links en rechts van Raalte (dus van Wythmen tot Nijverdal) een 2×2-baansweg moet worden.
Is het een doorbraak? Zou zo maar kunnen. Geen discussies meer met het Rijk óf het nodig is, maar samen de mouwen opstropen om ervoor te zorgen dát het zo snel mogelijk gebeurt.

Met het geld dat momenteel op de plank ligt (toch altijd een slordige 60 miljoen euro), hebben Raalte en provincie -op zijn Sallands gezegd—zeker iets  ‘in de kontzak’ om het Rijk te verleiden.

Ben Nijboer, fractievoorzitter BurgerBelangen

 

 

 

(NB: wil je het rapport lezen? Verkeerskundig+onderzoek N35 Wijthmen Nijverdal, EINDRAPPORTAGE )

Share.

Leave A Reply