Het was warm disse wekke. Mooi weer om verkoeling te zoeken. Rustig de laatste raadsstukken doornemen en wat mailtjes wegwerken. Op de drempel van het zomerreces moest de raad van Raalte immers nog iets vinden van het beoogde zonnepark langs Kanaaldijk-Zuid. De uitkomst van het debat? Er moet de komende maanden nog flink gesleuteld worden aan de plannen én die gemaakte afspraken moeten strak worden vastgelegd. Weer een stapje richting het doel: in 2030 als gemeente circa 100GWh stroom opwekken.

Disse wekke stond ook weer eens in het teken van de N35. Eerder al meldde ik dat Rijkswaterstaat onlangs ein-de-lijk erkende dat er een probleem is. Helaas werd die opening tenietgedaan door minister Cora van Nieuwenhuizen. Ze vindt de problemen elders in het land groter, en vertikte het zelfs om een gesprek aan te gaan. Teleurstellend, inderdaad, maar was het verrassend? U mag het antwoord geven. Inmiddels heeft ze excuses aangeboden (‘Mea culpa’) en beloofd dat ze nog vóór het zomerreces alsnog een afspraak zal maken. Ze gaat dus bellen om een afspraak te maken voor overleg…

De stevige warmte disse wekke was ook reden om de werkkamer maar eens wat op te ruimen. Sinds ik in 2006 in de gemeenteraad kwam heb ik nogal wat stukken bewaard, omdat ze ‘ooit nog wel eens van pas konden komen’. Terwijl je ze pas nodig hebt, als je het net vorige week hebt weggegooid, maar dat terzijde.

Bij het opruimen kwam ik ook nog een oude editie van het Weekblad voor Salland tegen, uit december 2008. Bij de Plusmarkt was die week saladeschotels in de aanbieding, en een liter Hertog IJs voor € 1,99. Dat was echter niet de reden om deze krant te bewaren. Er stond namelijk ook een artikel in over de N35. De provincie Overijssel wilde dat jaar (we hebben het dus over 2008) beginnen met een onderzoek naar de fileproblemen tussen Zwolle en Wijthmen. Het heeft geleid tot het zuidwaarts verleggen van N35. Ik meen me te herinneren dat Eddy van Hijum (indertijd lid van de Tweede Kamer, nu gedeputeerde van Overijssel en portefeuillehouder Financiën) zich stevig heeft ingezet om de uitvoering te versnellen.

Even verderop in het artikel: “Voor de rest van de N35 tussen Wijthmen en Almelo worden in het voorjaar van 2009 nadere afspraken gemaakt met het Rijk”. Ik heb het niet zelf bedacht, he. Dat was écht de status. Vervolgcitaat: “In de plannen van verkeersminister Eurlings staat dat de N35 een doorgaande 100 km weg moet worden”. Twaalf jaar geleden.

Is dit allemaal verrassend? Nee, zeker niet. Vraag een willekeurige inwoner over zijn of haar mening over de N35 dan gelooft ruim 99% al die mooie beloftes al lang niet meer. Het brede ongenoegen is dat er veeeeel meer geld naar de Randstad gaat, dat wij veeeeel meer moeten meebetalen dan provincies en gemeenten in de Randstad. Toezeggingen bleken achteraf té vaak verkiezingsretoriek.

Tegelijkertijd is er echter geen andere keuze: we moeten elke kans, hoe klein ook, aangrijpen. Dus ook het telefoontje van Cora. Het zou mooi zijn als dit eindelijk, eindelijk, eindelijk leidt tot concrete stappen. Als het niet over 3 jaar kan, dan maar over 5 jaar of -vooruit- tien jaar.
In het krantenknipsel ook de vraag: Wie is uw Goudhaentje? Zullen we, als ze nu dan eindelijk over de brug komt, Cora nomineren?  Ja, ja…, ik weet: die titel is voorbehouden aan inwoners van onze gemeente, maar als Cora eindelijk voor de felbegeerde doorbraak zorgt, maak ik graag een uitzondering.

 

 

Ben Nijboer,
fractievoorzitter BurgerBelangen

Share.

Leave A Reply