Er komt nog dit jaar duidelijkheid voor stichting De Coöperatie en daarmee Podium Heino over aanhoudende geldzorgen. Dat is de uitkomst van het debat (9 mei 2019) over de Kadernota van de gemeente Raalte.
Stichting de Coöperatie kampt al meerdere jaren met een flink exploitatietekort dat voor een groot deel wordt veroorzaakt door de hoge energielasten. Het pand is eigendom van Salland Wonen, dat aan zet is om het gemeentelijk monument te verduurzamen en daarmee de stookkosten te verlagen.
In de aanloop naar de vergadering bleek dat de eerdere toezegging (april 2017) van het college om de exploitatieproblemen definitief te tackelen, nog niet tot een structurele oplossing heeft geleid. Voor BurgerBelangen was dat aanleiding om met een motie te zorgen dat er nog dit jaar duidelijkheid komt. De motie werd mede ingediend door GL, D66, LA en de PvdA. Ondanks het feit dat de motie het niet haalde, ziet het er naar uit dat een oplossing nabij is. De wethouder zei tijdens het debat toe in gesprek te gaan met het bestuur, de raad hierover nader te informeren en uit te gaan van ‘een goede oplossing’.

Met deze toezegging volgen we de ontwikkelingen op de voet en zullen bij het vaststellen van de begroting 2020 checken of het college inderdaad de daad bij het woord heeft gevoegd. Wordt vervolgd.

Share.

3 reacties

 1. Balt van Bavel on

  Er wordt niet gesproken over de vereniging voor Heemkunde “ Omheining” , die huurder is van 2/3 e van het pand. Podium daarentegen betaald geen huur en krijgt n.b. al subsidie.
  Bovendien denk ik, dat het ook een belang van de gemeente is, om dit gemeentelijk monument in stand te houden. Een goede en stabiele huurder is daarbij een stabiele factor.

  • Dag heer van Bavel,beste Balt, Uiteraard zijn deze ontwikkelingen ook van belang voor Omheining. In dit artikel wordt Omheining niet genoemd omdat het primaire spanningsveld zit tussen a) de overkoepelende stichting De Coöperatie, b) de gemeente, op wiens verzoek de stichting ooit de exploitatie ter hand heeft genomen, en c) SallandWonen, de eigenaar van het pand.
   SallandWonen heeft het pand gegund gekregen samen met de verwerving van het oude gemeentehuis en locatie De Haere. Onderdeel van de afspraak was dat Omheining, die uit de oude landbouwschool moest, onder gunstige condities moest blijven huren.
   Probleem is dat de Coöperatie de exploitatie niet sluitend krijgt, vanwege het vertrek van het VVV-bureau en de hoge energielasten.
   Podium Heino is geen eigen rechtspersoon; zij vallen juridisch onder de overkoepelende stichting. Hun baten en lasten komen beide bij De Coöperatie terecht. Er loopt momenteel een initiatief om Podium in een eigen stichting onder te brengen. Tot zover wat achtergrond informatie.
   Relevant voor de actuele discussie is dat het college in april 2018 heeft toegezegd met het bestuur van de stichting en SallandWonen in gesprek te gaan, gericht op maatregelen om de energielasten terug te dringen. Kennelijk is dat blijven liggen en wordt nu alsnog opgepakt.
   Een goede, structurele oplossing is noodzakelijk voor zowel De Coöperatie als voor ALLE huurders/gebruikers. Zowel vanwege hun maatschappelijke functie als vanwege het feit dat het gaat om een beeldbepalend gemeentelijk monument, dat ook nog pal in het centrum van het dorp ligt.
   Groet, Ben Nijboer.

   • Balt van Bavel on

    Hallo Ben,
    Hartelijk dank voor de uiteenzetting van de gebruiksgeschiedenis van de Olde Maalderieje.
    Grotendeels was deze mij bekend, maar enkele detail zijn toch zeer verhelderend.
    Ik heb de indruk, dat de exploitatie van het pand beter kan.
    Groetjes
    Balt

Leave A Reply