De fractie van BurgerBelangen wil dat het Raalter college zich actiever opstelt om het bestuur van de stichting De Coöperatie te helpen. Verwijzen naar een ‘inspiratiesessie’, zoals het college voorstelt, is daarbij niet voldoende. Er moet een concreet plan komen. Om dat te bepleiten zal de fractie donderdagavond een motie indienen.

Tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan Heino schetste het bestuur van de Coöperatie de zorgwekkende financiële situatie rond oude maalderij, waar onder andere Theater Podium is gehuisvest. Ook de heemkundevereniging Heino heeft daar haar verenigingsruimte. De (koepel)stichting De Coöperatie draait al diverse jaren met verlies, mede ten gevolge van het vertrek van het VVV-agentschap en een bezuiniging op de subsidie. Initiatieven om extra inkomsten te genereren hebben tot nu toe te weinig zoden aan de dijk gezet. Reden om aan de bel te trekken. Zie ook: <<Hier>>

Het Raalter college stelt in een notitie de situatie te kennen en ze stelt voor om het bestuur uit te nodigen ‘deel te nemen aan een inspiratiesessie’ die binnenkort gehouden wordt om nieuw gemeentelijk cultuurbeleid op te stellen. BurgerBelangen vindt deze benadering wel heel erg mager en wil dat het college actiever en meer oplossingsgericht is.
“Dit is een monumentaal pand met een bijzondere geschiedenis, waarbij de gemeente niet weg kan kijken. Het is duidelijk dat als er niets gebeurt zowel de heemkundevereniging Omheining als Podium in de problemen komen. We willen zo snel mogelijk een plan om deze problemen te tackelen.”
BurgerBelangen wil dat het college vóór de begrotingsbehandeling 2018 (okt/nov) met een concreet voorstel komt. Daarvoor zal het donderdagavond (20/4) tijdens de raadsvergadering een motie indienen.

Share.

Leave A Reply