De financiële positie van De Maelderij, met daarbinnen Theater en Muziek Podium Heino, holt zienderogen achteruit. En dat is zachtjes uitgedrukt. Als er niets gebeurt komt de overkoepelende coöperatie in de rode cijfers, met alle gevolgen vandien. Dat bleek dinsdagavond tijdens de bijeenkomst De Raad op Pad, in het Dorpshuus.

Met maar liefst 17 ‘pitches’ werd op een treffende wijze in beeld gebracht wat er leeft in Heino en welke zorgen er zijn. Op het eind van de avond kon aangegeven worden welke onderwerp het meest aansprak, en daarbij sprong er één uit: Podium Heino. Hoewel de pitch met een blues-act zeer vermakelijk was, bleek uit de presentatie aan tafel dat er fikse zorgen zijn. Reden om aandacht (en hulp) te vragen van de gemeenteraad. BurgerBelangen zegde alvast haar steun toe.

Om goed te begrijpen wat er aan hand is, is het volgende van belang te weten:
In vroeger jaren was in het centrum van Heino een landbouwcoöperatie gevestigd: de Heleco. Toen deze opging in grotere verbanden kwamen de bedrijfspanden vrij, waarbij -om een lang verhaal kort te maken- de silo’s en hallen verdwenen, maar het oude coöperatiegebouw als gemeentelijk monument behouden bleef. Rond 2005 werd het pand door de gemeente (samen met het oude gemeentehuis en de voormalige agrarische landbouwschool) verkocht aan SallandWonen, met als afspraak dat heemkundevereniging Omheining er in ieder geval een nieuwe thuishonk zou moeten krijgen. Zij moesten immers vertrekken uit de oude school (later soc.cultureel centrum De Haere).

De Maalderij, nog mét de vlag van de VVV. Het vertrek van de VVV laat anno 2017 nog steeds zijn sporen na.
De Maalderij, nog mét de vlag van de VVV. Het vertrek van de VVV laat anno 2017 nog steeds zijn sporen na.

Salland Wonen  heeft vervolgens het pand opgeknapt en verhuurd aan Stichting de Coöperatie, die het vervolgens weer onderverhuurde aan (inderdaad) vereniging voor Heemkunde Omheining, de lokale afdeling voor VVV en Theater- en Muziek Podium Heino. De gemeente faciliteerde deze constructie met een kleine subsidie aan ‘de coöperatie’, waarmee indirect de andere gebruikers gesteund werden. Een mooie, duurzame constructie… totdat twee zaken het geheel aan het wankelen bracht.
In de eerste plaats werd er bezuinigd op de jaarlijkse subsidie en bovendien vertrok de VVV. Dat laatste had enerzijds als gevolg dat er minder bezoekers over de vloer kwamen, maar vooral ook: de coöperatie mist sindsdien de belangrijke huurpenningen. Pogingen om een gedegen nieuwe huurder te vinden zijn niet geslaagd. Concreet betekent dit dat de coöperatie al geruime tijd (sinds het vertrek van de VVV) met verlies draait en de bodem van de kas in zicht is. Alle reden dus om bij het gemeentebestuur aan de bel te trekken. Inmiddels zijn de eerste gesprekken gevoerd, maar die hebben niet geleid tot een concreet perspectief.

Voor de bestuurders van de coöperatie én van Podium Heino was het bezoek van de gemeenteraadsleden een uitgelezen kans om de steeds nijper wordende financiële situatie onder de aandacht te brengen. En zoals gezegd: de pitch/presentatie was luchtig met plezierige blues-tunes. Aan tafel werden vervolgens de zorgen gedeeld. Ook BurgerBelangen schoof aan om het actuele plaatje scherp te krijgen: “We kenden de voorgeschiedenis natuurlijk wel. En het was bekend dat het vertrek van de VVV een fikse aderlating was. Eigenlijk is het heel knap van de stichting (De Coöperatie, red) dat ze de boel nog zó lang draaiende hebben gehouden, en pas nu aan de bel trekken. Ik denk dat het bestuur heel duidelijk heeft gemaakt waar de schoen knelt. Dat probleem los je niet op door meer koffie te verkopen of kaartjes duurder maken. Het monumentale pand, de heemkundevereniging, Podium Heino, maar ook het Top-2000-café en al die andere activiteiten verdienen een gedegen, duurzame oplossing waar ze weer jaren mee vooruit kunnen. De gemeente kan daarbij niet wegkijken en moet de helpende hand bieden. Wij zullen ons daarvoor inzetten”, zo zegde Ben Nijboer van BurgerBelangen toe.
De pitch van De Coöperatie wordt, tegelijk met de andere pitches, besproken in de raadsvergadering van donderdag 20 april a.s.

 

Share.

Leave A Reply