BurgerBelangen wil dat de sportclubs binnen de gemeente gecompenseerd worden voor de Onroerend Zaak Belasting (OZB) die zij jaarlijks over hun accommodaties betalen. “Deze accommodaties zijn in de meeste gevallen tot stand gekomen dankzij de grote inzet van clubvrijwilligers. Het is dan een verkeerd signaal om de clubs vervolgens te belasten met gepeperde OZB-nota’s. Wettelijk schijnt het helaas niet toegestaan te zijn om de clubs vrij te stellen van belastingen. Wat ons betreft gaan we de opbrengst van de belasting daarom op een andere manier terugploegen naar de clubs. Dat kan in de vorm van een sportfonds, waarbij de clubs zeggenschap krijgen over de bestedingen”, zo stelt Ben Nijboer van BurgerBelangen. Hij is in de achterliggende stukken gedoken.

Het was niet eenvoudig om de juiste cijfers te krijgen omdat WOZ-waardes van sportaccommodaties niet openbaar zijn. Een globale analyse leerde echter dat de gemeente Raalte jaarlijks 120 duizend euro aan OZB ontvangt vanuit de sportaccommodaties. Daarvan is tussen de 50 en 70 duizend euro afkomstig van clubs of stichtingen die met louter vrijwilligers werken. Dat betekent dat Raalte jaarlijks een stevig bedrag verdient aan vrijwilligerswerk,  terwijl de clubs waarvoor deze vrijwilligers werken vaak grote moeite hebben hun huishoudboekje rond te krijgen. Als je alleen kijkt naar de clubs in Heino dan gaat het om 12 a 15 duizend euro per jaar. Geld dat dankzij vrijwilligerswerk naar de gemeentekas vloeit.
Voor Nieuw Heeten gaat het om circa 10 duizend euro, Heeten ruim 9 duizend euro, Luttenberg 8,5 duizend euro, Broekland ruim 7 duizend euro en Mariënheem ruim 5 duizend euro. Deze bedragen zijn exclusief leges die werden betaald over de bouwwerkzaamheden door vrijwilligers.

Nijboer: “We vinden dat dit gecorrigeerd moet worden. Vrijwilligerswerk doe je voor je club, en niet voor de gemeentekas. Wat ons betreft gaan we met de clubs in gesprek over de beste manier waarop dit geld weer kan terugvloeien naar deze clubs”.

(foto: facebook vv Heino)

Share.

Leave A Reply