De gemeente laat een quick-scan uitvoeren om in kaart te brengen wat de kosten zijn van het ondergrond leggen van de hoogspanningskabels in Raalte-dorp. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan het verzoek van de werkgroep Kabelvrij Raalte. De werkgroep deed dat verzoek al in februari, gevolgd door een formele brief enkele weken geleden. BurgerBelangen riep onlangs op om snel duidelijkheid te verschaffen. Zie <<hier>>. In Raalte lopen hoogspanningskabels dwars door de wijken De Langkamp, Hartkamp en Vloedkampen. Donderdag 13 juli kwam de melding dat het college er nu 15 duizend euro voor uit trekt, waarop de opdracht voor de quick scan gegeven kan worden.

Het proces had vertraging opgelopen, zo laat de gemeente weten, omdat de landelijke wetgeving, na de verkiezingen van maart jl, ‘controversieel’ was verklaard. Dat wil zeggen dat de feitelijke besluitvorming over de landelijke regelgeving nog even op zich laat wachten. Het nieuwe kabinet moet daar nu eerst een besluit over nemen. Naar verluid vinden een paar partijen die bij onderhandelingen betrokken zijn de bijdrage die de gemeenten (in de oude regeling) moeten bijdragen te hoog. Anders gezegd: De uitkomst van de kabinetsformatie kan dus zijn dat de bijdrage van gemeenten omlaag gaat. Dat gaat dan om de kosten van het ondergronds leggen.

Als BurgerBelangen vinden we het terecht dat men daar even op wacht. Het gaat immers om hoge bedragen en kan de kosten voor de gemeente flink omlaag brengen. Het is wel een goede zaak dat de quick-scan intussen wel gemaakt kan worden.

Share.

Leave A Reply