De kans dat de hoogspanningskabels boven de Raalter wijken Langkamp, Hartkamp en de Vloedkampen binnen enkele jaren ondergrond worden gelegd wordt steeds groter. Zo blijkt uit een informatienotitie van het Raalter college. Een haalbaarheidsstudie door Tennet heeft drie realistische varianten opgeleverd. De totale kosten voor Raalte bedragen circa 8 miljoen euro. Daarvan betaalt Tennet 80% via een verrekening in de tarieven. De laatste 1,1 miljoen euro moet opgebracht worden door ‘decentrale  partijen’, lees: provincie en gemeente. Zij zijn op dit moment in overleg over de verdeling van de kosten, zo meldt de notitie.
Door de kabels onder de grond te leggen worden niet alleen gezondheidsrisico’s getackeld, maar wordt ook ruimtelijk voordeel behaald. Het gaat dan om verduurzamen van de grond onder de huidige hoogspanningskabels, versterken van de biodiversiteit en meervoudig ruimtegebruik. Belangrijk punt is de bijdrage die de provincie kan en wil leveren, met name omdat de gemeente geen middelen op de plank heeft liggen. De gemeente hoopt daarom op een ‘substantiële bijdrage’ van de provincie.

Overigens is er volop reden voor alle partijen om snel de knoop door te hakken. Er staan namelijk sowieso werkzaamheden gepland aan de hoogspanningsleidingen. Door deze nu te koppelen aan het ondergronds maken kan dat een besparing van 450 duizend euro opleveren. Als gemeente en provincie er medio 2019 uit zijn, kan er snel een klap op gegeven en kunnen de kabels al in 2021 ondergronds worden gelegd.

Als BurgerBelangen zijn we blij met deze ontwikkelingen. We steunen het college in de poging om tot goede afspraken met de provincie (over de verdeling van de kosten) te komen. “Voor zowel de inwoners van de genoemde wijken als voor ontwikkelkansen voor De Zegge zou het mooi zijn als er deze zomer inderdaad duidelijkheid is.”
Het initiatief om de hoogspanningskabels onder de grond te leggen komt van de Werkgroep Kabelvrij Raalte. Zij zijn inmiddels geïnformeerd over de stand van zaken. Zodra de resterende lichten op groen staan, komt er een uitgebreider informatietraject voor betrokken inwoners.

 

(NB: overigens verbreedde De Stentor in de krant van 19 maart bovenstaande informatie naar o.m. Deventer/Diepenveen. De genoemde informatienotitie heeft echter alléén betrekking op de gemeente Raalte. Ook een verwijzing naar een ‘persbericht’ van BurgerBelangen is niet juist. De partij heeft immers geen persbericht verspreid.) 

Share.

Leave A Reply