Het politieke seizoen is weer begonnen. En hoe. Afgelopen maandag was de eerste bijeenkomst van de agendacommissie, vanavond (11/9) de eerste echte vergadering, en intussen is het maatschappelijke debat al flink op stoom gekomen. Het is volstrekt duidelijk: het meest aansprekende agendapunt is met stip het voorstel om de ophaalfrequentie van huisvuil flink omlaag te brengen. Te halveren zelfs! Het brengt een hoos aan reacties teweeg, zowel in de media, via de mail als op straat. En terecht. Laat ik er ook meteen maar duidelijk over zijn: BurgerBelangen zal dit plan niet steunen.

Om de discussie goed te begrijpen is het goed te weten dat er door beleidsmakers al een paar jaar wordt aangestuurd op ‘omgekeerd inzamelen’. Dat is een sluwe omschrijving om te zeggen: ‘we halen het niet meer op, kom het maar brengen’. Een plan dat bedacht is achter een bureau, waarschijnlijk door iemand zonder kinderen. En dus ligt dit voorstel plotseling ons bordje. Sterker nog: er móet, zo wil men doen geloven, in deze maand een besluit worden genomen. Ik denk dan: Ho effen! Wie heeft hier om gevraagd? Waarom plotseling deze haast? En moet dit écht met stoom en kokend water? Is er brand?

Nagekomen mededeling: Het college is inmiddels (en gelukkig) gezwicht voor de maatschappelijke druk en het voorstel aangepast.
Nagekomen mededeling: Het college is inmiddels (en gelukkig) gezwicht voor de maatschappelijke druk en het voorstel aangepast.

En laat ik het antwoord meteen maar geven: Nee. Er is geen enkele reden om dit er snel even doorheen te jassen. De haast komt –zo blijkt- voort uit een richtlijn. Men wil dat in 2020 75% van het restafval wordt hergebruikt. Het gaat dus kennelijk niet om wat voor onze inwoners het beste is, maar om een vastgesteld getalletje…  Nu zou je dat, bijvoorbeeld uit oogpunt van duurzaamheid, wellicht nog kunnen billijken áls daar een grote noodzaak toe is. Maar dat blijkt niet het geval.  Sterker nog: als het gaat om het scheiden van afval doen we het al heel goed. In 2014 zaten we nog op 61%. Dat was in 2016 al gestegen tot 70%. Oftewel: normaal gesproken gaan we die 75% in 2020 ook wel halen. Daar hoef je het huidige systeem helemaal niet voor op de schop te gooien. Met wat creativiteit kom je een heel eind.

Maar er is een nog veel belangrijkere reden om het voorstel naar de prullenbak te verwijzen. Gezegd wordt dat 60% van de huishoudens er niets van zal merken, omdat zij nu ook al maximaal zes keer per jaar de container buiten zetten. Ammehoela!, Dat klinkt dan wel leuk en aardig, maar dat wil ook zeggen 40% (dat zijn pakweg 5000 gezinnen!) de container wél vaker vol heeft. Zo’n1500 gezinnen zet de container zelfs elke ronde aan de weg. En je hoeft geen helderziende te zijn om te weten dat dit vooral de jonge gezinnen zijn. Maar bijvoorbeeld ook ouderen met incontinentieproblemen. Daar vraag je je toch echt af: wie bedenkt zoiets.
Voor hen betekent het dat zij regelmatig met volle zakken naar die ondergrondse containers moeten slepen. Dat moet je niet willen, zeker niet nu de noodzaak daartoe ontbreekt. Als BurgerBelangen zijn we absoluut vóór duurzaamheid en vóór afvalscheiding, maar doe dat vooral door te verleiden! Niet door af te dwingen.
Is dan het hele voorstel slecht? Nee hoor, er zitten ook goede dingen in. Zo wordt het afvoeren van gft gratis en worden de mensen in het buitengebied gecompenseerd voor het feit dat er bij hen geen groene containers worden opgehaald. Ik heb daar vorig jaar zelf een voorstel voor ingediend, maar dat werd toen nog verworpen omdat het niet uitvoerbaar zou zijn. En nu komt men er zelf mee. Zo zie je maar weer: het kan soms raar lopen in de politiek.

(NB: inmiddels blijkt het college tot inkeer gekomen; het voorstel om de ophaalfrequentie te halveren is van tafel en blijft gewoon op eenmaal per maand)

Ben Nijboer
Ben2017

(Dit artikel is op 11 september 2017 als column geplaatst op SallandCentraal)

Share.

Leave A Reply