De fractie van BurgerBelangen wil dat inwoners van de gemeente Raalte zich door middel van een referendum kunnen uitspreken over ingrijpende besluiten. Binnenkort zal de fractie hiervoor een initiatiefvoorstel indienen. Omdat veel mensen mogelijk vragen zullen hebben over wat nu proces een referendum is, onderstaand wat informatie:

Wat is een referendum: een referendum is een instrument om inwoners te raadplegen over een bepaald onderwerp. Het initiatief kan daarbij uitgaan van de overheid, of van inwoners of groepen inwoners. Om een referendum mogelijk te maken moet er eerst een referendumverordening worden vastgesteld, waar de spelregels in zijn vastgelegd.

Bindend referendum: referendum waarbij de uitslag doorslaggevend is. Deze optie is wettelijk op dit moment niet mogelijk. Hiervoor moet eerst de Grondwet gewijzigd worden. Dat moeten de Tweede en Eerste Kamer doen. Een gemeente heeft daar geen invloed op.

Raadgevend referendum: een referendum waarbij de uitkomst geldt als een advies aan de gemeenteraad. De praktijk is echter dat ook een raadgevend referendum vaak een beslissend karakter. Raadsleden/fracties halen het, zeker op gemeentelijk niveau, vaak wel uit hun hoofd om de uitslag te negeren

Er zijn twee types ‘raadgevend referendum’:

  1. De ene wordt gehouden vóórdat een raadsbesluit wordt genomen.
  2. De andere wordt achteraf gehouden: dat heet dan ‘correctief referendum’, waarbij de inwoners zich uitspreken over een al genomen besluit. Ook bij een correctief referendum gaat het om een advies (om het besluit te herzien).

Referendum in één of twee stappen:
De gemeente kan in een verordening aangeven of referendum in één of twee stappen wordt gehouden. Bij ‘twee stappen’ wordt er vóórdat het echte referendum wordt gestart een tussenstap ingelast. Dat heet dan: een inleidend verzoek.

  1. Stap 1; Inleidend verzoek
    Bij een inleidend verzoek geeft een -nader vast te stellen- aantal mensen aan een referendum te willen. Het effect kán dan zijn dat de raad, met deze dreiging van een referendum, besluit het om het voorstel zodanig aan te passen dat de indieners daarmee al tevreden zijn. En mogelijk van het écht referendum afzien.
  2. Stap 2: het definitief verzoek.
    Zoals de naam al zegt: de laatste stap richting het referendum.

Over alles?
In de wet is bepaald dat een referendum niet mag gaan over personen of onderwerpen van persoonlijke aard, of over zaken waar de gemeente niet over gaat (bijv. CAO-zaken) en over de begroting. Als BurgerBelangen willen we, bovenop de wettelijke beperkingen, geen extra beperkingen opleggen.

Hebben meer gemeenten een referendumverordening?  Ja, circa tweederde van de gemeente heeft zo’n verordening.

Heeft u vragen? Als u een gerichte vraag heeft over referenda, kunt u deze als reactie onder dit bericht stellen, of uw vraag sturen naar fractie@burgerbelangenraalte.nl.

 

Share.

Leave A Reply