De gemeente Raalte heeft in 2017 meer dan 700 duizend euro uitgegeven aan extra personeelskosten. Het gaat dan om € 70.000 aan wachtgeldverplichtingen, € 310.000 mobiliteitsbevordering, € 190.000 aan verjonging, € 115.000 voor investeringen in organisatieontwikkeling en ook nog eens € 40.000 voor interim-management. Deze uitgaven komen bovenop de ruim € 500.000 die eerder al (2013) werd gevraagd en gekregen voor personeelsontwikkeling. Deze bedragen zijn BurgerBelangen veel te gortig. Zij heeft opheldering gevraagd.
Ben Nijboer: “We begrijpen best dat geïnvesteerd moet worden in de kwaliteit van medewerkers en de organisatie als totaal, maar deze bedragen zij gewoon te gortig. Dit staat in schril contrast met de situatie in bijvoorbeeld de thuiszorg en bij wijkverpleegkundigen, waar vaak nog niet eens ruimte is voor een simpele opleiding of een teamdag. Vandaar dat we willen weten waar dit geld exact aan besteed is”.

Het gemak waarmee de organisatie geld reserveert voor eigen/interne activiteiten (terwijl de afgelopen jaren zwaar bezuinigd is op sport- en cultuuractiviteiten en de lasten telkens werden verhoogd) is Nijboer al jaren een doorn in het oog. “”Het begon in 2012 met de vraag om een miljoen euro (bij de begroting gehalveerd tot 500 duizend euro) beschikbaar te stellen als investering die zichzelf terug zou betalen. Revolving fund heette dat. Het budget werd besteed aan afvloeiingsregelingen, maar er is nooit één cent terugbetaald. Sterker nog: in 2016 werd nog eens 285 duizend bijgestort. We zijn nog geen twee jaar later en wat gebeurt er: er wordt andermaal 45o.000 euro gevraagd, met de toezegging dat deze vanaf 2021 wordt teruggestort. Hoe geloofwaardig is dat? De belofte dat regelmatig gerapporteerd zou worden waar het aan besteed werd is ook niet nagekomen”.
Opmerkelijk in het hele verhaal is dat er eind 2016 nog ruim een miljoen euro in het potje voor personeelsbeleid zat. Daarvan is in 2017 maar liefst 735.000 euro uitgegeven, terwijl er voor 350 duizend euro aan activiteiten begroot was. Dit roept wat BurgerBelangen betreft vragen op die niet onbeantwoord kunnen blijven. De partij heeft inmiddels met schriftelijke vragen om opheldering gevraagd.

En voor alle duidelijkheid: het gaat hier dus niet om activiteiten gericht op bijvoorbeeld de dienstverlening aan inwoners of bedrijven. Het gaat alleen om personeelskosten, bovenop de jaarlijkse 500 euro opleidingsbudget per medewerker.

 

 

Share.

Leave A Reply