Na een korte vakantiebreak pakt BurgerBelangen op 8 september het Zomerprogramma weer op. Onder het motto ‘Politiek Actief, en dan nu de praktijk’ krijgen deelnemers een inkijkje in het echte functioneren van de gemeentepolitiek. Op zeven achtereenvolgende woensdagavonden wordt ingegaan op het krachtenspel binnen de gemeenteraad, de momenten van invloed, de rol van de (social) media en alles waar een raadslid zoal mee te maken krijgt. Geen theoretische beschouwingen, maar een praktisch kijkje in de keuken. Op het programma ook een avond (15 september) waarbij burgemeester Martijn Dadema te gast is.

Het programma is afgestemd op iedereen die zich wel eens afvraagt of (lokale) politiek iets voor hem/haar is. Of op verjaardagen hoort: ‘Lokale politiek, da’s echt iets voor jou”.  Voor mensen die twijfelen is het een mooie gelegenheid om tot een goede keuze te komen. Deelnemen verplicht uiteraard tot niets. Per avond staan we ook stil bij de onderwerpen die op moment spelen, en dat maakt het heel concreet.  Alle avonden beginnen om 19.30 uur en sluiten om 21.30uur.
Overigens hoeft het voor deelname helemaal niet zo te zijn dat je per se in de gemeenteraad wilt: je kunt ook politiek actief zijn als lid van een steunfractie of als meedenker op de achtergrond. Tijdens het programma komt dit aan de orde. Als je belangstelling hebt geef je dan snel op. Interesse of vragen? Stuur een mail naar fractie@burgerbelangenraalte.nl.

Datum Het programma
8 september Het speelveld in de raad van Raalte Een openhartig inkijkje in het krachtenspel binnen de huidige raad, de relatie tussen coalitie en oppositie en het effect van de verschillende belangen.
15 september In gesprek met Martijn Dadema

 

Samen met Martijn gaan we in op thema’s als integriteit, openheid versus vertrouwelijkheid, openbaar bestuur, veiligheid etc.
22 september Het raadswerk in de praktijk Wat zijn de momenten van invloed. Wat is een motie, amendement, stemverklaring, een één-tweetje etc.
29 september De rol en invloed van de (social) media. Wat is de veranderende rol van media als De Stentor, RTV-Oost en Weekblad voor Salland. En we gaan in op het belang (en risico’s) van social media. Wat is dramademocratie?
6 oktober Debatteren kun je leren We reiken enige basiskennis aan over het debatteren: wat is het doel en hoe werkt het? Tips en trucs. Ga je patronen bij Umberto en Op1 herkennen?
13 oktober De begroting 2022 en de algemene beschouwingen. Alles komt bij elkaar: de actualiteit, het geld, de dynamiek en de strategie. Alles voor het echie.
20 oktober De afsluiting We sluiten het programma relaxed af, en uiteraard doen we dat op een passende wijze.
Tijdens elke bijeenkomst gaan we kort in op de actualiteit van dat moment in de Raalter politiek, aan de hand van de raadsagenda.
Aanvang telkens 19.30 uur. Voor meer informatie of opgave: Sylvia, Henny, Peter of Ben, of mail naar fractie@burgerbelangenraalte.nl
Share.

Leave A Reply