Er komen ruimere mogelijkheden om met cameratoezicht de veiligheid in de gemeente Raalte te vergroten. De Algemene Plaatselijke Verordening wordt zodanig aangepast dat op openbare plaatsen zowel vaste als mobiele camera’s geplaatst kunnen worden. BurgerBelangen is blij met deze aanpassing: ze maken het dorp veiliger.
Het voorstel om de APV aan te passen staat voor zowel de raadspleinsessie (van vanavond 6 dec) als de raadsvergadering als hamerstuk op de agenda.

De politie ziet cameratoezicht als ‘extra ogen’ voor hun werk. Dit is een tweet van 6 dec 2016.
De politie ziet cameratoezicht als ‘extra ogen’ voor hun werk. Dit is een tweet van 6 dec 2016.

BurgerBelangen-raadslid Ben Nijboer pleitte in het verleden al vaker voor het plaatsen van camera’s, onder andere bij de randen van het dorpscentrum. “Cameratoezicht is een efficiënte manier om criminaliteit en baldadigheid aan te pakken. Er gaat een preventieve werking vanuit en de pakkans wordt sterk vergroot”, zo stelt Nijboer.
Onlangs werd tijdens de begrotingsbehandeling nog een motie ingediend (door de vvd) om camera’s op te hangen bij het station, als maatregel tegen fietsendiefstal. Deze motie –die op steun van BurgerBelangen kon rekenen- werd door het college overgenomen.

Geweten
“Wat ons betreft komen er ook camera’s op cruciale kruisingen en ontsluitingswegen binnen de gemeente, zodat we kunnen traceren waar de criminelen vandaar komen en naar toe gaan. Iedereen met een zuiver geweten zal hier geen bezwaar hebben. En zonder zuiver geweten heb je hier niets te zoeken….”.

Voor misbruik is BurgerBelangen niet bang. De wet- en regelgeving is dermate strikt dat de beelden alleen gebruikt kunnen worden voor preventie van overtredingen en opsporing van daders.

Share.

Leave A Reply