De gemeente Raalte gaat zelf weer Eigen Verklaringen afgeven waarmee ouderen, van 75 jaar en ouder, hun rijbewijs kunnen verlengen. Het afgelopen jaar was de gemeente met deze dienstverlening gestopt, waardoor ouderen geen andere keuze hadden dan de digitale weg naar het CBR, of zelfs moesten uitwijken naar een andere gemeente, waar deze verklaringen nog wél werden afgegeven. “Een vreemde gang van zaken vonden wij, en hebben opheldering gevraagd bij de betreffende afdeling. Daar heeft men inmiddels laten weten dat het stoppen (van afgifte van de Eigen Verklaring) berustte op een foute inschatting. Dat wordt nu gelukkig hersteld”, zo meldt Ben Nijboer van BurgerBelangen die de kwestie aankaartte.
De gemeente was in de veronderstelling de ouderen bij de rijschoolhouders terecht konden, maar dat bleek helemaal niet mogelijk. Op dit moment wordt daarom gewerkt aan de aanpassing van de Verordening middels een raadsvoorstel tijdens de behandeling van de begroting in november, zodat er vanaf 1 januari 2017 de eigen verklaringen weer aan te vragen is bij het cluster Burgerzaken van de gemeente Raalte. Tot die tijd is men nog aangewezen op een digitaal aanvraag.
Nijboer: “Wij rekenen er daarbij op dat de ouderen die zich in de tussenliggende periode melden bij de gemeente voor een verlenging van het rijbewijs zowel goed geïnformeerd, als adequaat ondersteund worden. Het mag niet zo zijn dat de alsmaar toenemende digitalisering ten koste gaat van de persoonlijke dienstverlening, zeker niet als het om ouderen gaat”.

Share.

Leave A Reply