Zaterdag 3 februari was de gemeenteraad te gast in Raalte-Noord. De gemeenteraad bezocht de Zozijn locatie De Kemphaan. Hier wonen mensen met een verstandelijke beperking in een beschermde omgeving.

Vervolgens ging de raad naar De Noaber aan de Schuilenburg. Hier gingen de raadsleden en inwoners van Raalte-Noord in kleine groepen met elkaar in gesprek. Hoe is het wonen in Raalte-Noord? En wat is nodig voor de toekomst van Raalte-Noord?

Passende woningen en N35
Hieronder delen we een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen.Algemeen beeld: Het is fijn wonen in Raalte-Noord. Een veelgenoemd onderwerp is de aansluiting van passende woningen bij de inwoners. Besproken is dat het voor jongere en oudere inwoners uitdagend is om een passende woning te vinden. De balans tussen hoog- en laagbouw is van belang, en ook werd genoemd dat er aandacht moet zijn voor de verhoudingen in de wijk.

De N35 en kruispunt Bos hoorden we regelmatig terug aan de tafels. Er waren zorgen over de veiligheid, de verkeersdrukte en de geluidsoverlast. We hoorden ook vragen over het proces met betrekking tot nieuwe plannen. zie: Rond-de-tafel / Thema inwonersconsultatie Groeibeelden Raalte en Heino op 29 februari 2024
Bij Lampe, Almelosestraat 2, Raalte

Onderlinge verbondenheid
Belangrijk is ook de onderlinge verbondenheid tussen buurtbewoners. Dit geldt voor zowel jong als oud. Hier werden ook al oplossingen aangedragen, zoals een plek of een reden om elkaar te ontmoeten. De pluktuin werd genoemd als goed voorbeeld van een voorziening die onderlinge verbinding en betrokkenheid geeft.

Aan de tafels ging het over verkeersveiligheid, sluipverkeer, vrachtverkeer en openbaar vervoer. Er werd bijvoorbeeld aangegeven dat op sommige plekken de straat krap is en tot onveilige situaties kan leiden. Ook hoorden we dat de verbinding met het centrum via het openbaar vervoer beter kan.

Een groene omgeving wordt als erg belangrijk ervaren. Op sommige plekken is er tevredenheid met de groenvoorziening, zoals bij het Hoftheater. Ook de wadi’s worden als positief ervaren. Dat neemt niet weg dat er ook plekken zijn waar er meer groen mag zijn, zoals het plein bij de Jumbo.

Lees het volledige verslag
Het volledige verslag welke ook naar aangemelde deelnemers is verstuurd kun je nalezen op de site van de gemeente.
Als je nog richting onze fractie wilt reageren, dan horen we dat uiteraard graag. Peter, Dafne en Marcel waren erbij, maar het kan bij alle leden van onze fractie.

Met nadruk willen we iedereen die hierbij was bedanken voor de open sfeer en de intensieve gesprekken. Ook onze dank aan de werkgroep “met de raad op pad” en het opgaveteam “leefbare en toekomstbestendige dorpen en wijken”.

Share.

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Leave A Reply