In Raalte wordt al heel lang gepraat over het betaald parkeren, of beter: het afschaffen ervan. De één maakt het niets uit, de ander wil het liever vandaag-dan-morgen afschaffen. In die discussie worden er veel beweringen gedaan die niet kloppen. BurgerBelangen heeft de feiten op een rij gezet. De conclusie: afschaffen van betaald parkeren is juist goed voor alle inwoners (niet alleen automobilisten). Afschaffen levert banen op, ook al weten we niet hoeveel.

De feiten (voor automobilisten):

  1. Sinds de invoering van betaald parkeren betaalden de inwoners ruim 6 miljoen euro (!) aan parkeergeld.
  2. Dit zou gebruikt worden om de kosten te dekken, inclusief de kosten van de parkeerkelder. Echter: het geld is NIET gebruikt om de parkeerkelder ‘af te betalen’, daar waar dat wel kon.
  3. Het parkeergeld is WEL gebruikt om andere kosten te betalen, waaronder het toeschrijven van overhead. Er is zelfs een greep in de reserves gedaan voor handhavingstaken op het Raalter station. Toen er veel geld (ruim 600.000euro) in de parkeerreserve zat is dat gebruikt als extra inkomstenbron voor de gewone begroting.
  4. Het tarief had verlaagd kunnen worden: ook dat is niet gebeurd.

Kortom: er is van alles mee gebeurd…., maar niet waarvoor het bedoeld was. Had men wél afgeboekt, dan had er nu geen cent bij gehoeven.

De feiten (voor fietsers en anderen):

Ook niet-automobilisten (en degenen die elders boodschappen deden) betalen mee. Hoe zit dat? Welnu: De laatste jaren kwamen er minder mensen naar Raalte. De parkeeropbrengsten daalden. De kosten stegen. Sinds 2014 wordt er geld op toegelegd, en dat tekort nam snel toe. Als betaald parkeren blijft legt Raalte (lees: de inwoners) er ruim 200 duizend euro op toe. Per jaar.

Betaalt de burger de rekening?
Het antwoord is dus klip- en klaar: nee, integendeel; juist als het NIET wordt afgeschaft betalen ze de rekening! Terwijl de inwoners samen al ruim 6 miljoen betaald hééft.

Stopt de leegstand van winkels?
Tegenstanders van afschaffen stellen doorgaans dat leegstand niet veroorzaakt wordt door betaald parkeren. En dat afschaffen dus ‘niet helpt tegen leegstand’. “Daarvoor moet meer gebeuren”, vinden ze.

Vóórstanders van afschaffen stellen óók dat dit niet de enige remedie is. In 2013 zijn diverse voorstellen gedaan, waaronder (!) het kijken naar het punt van betaald parkeren. Voor een (blijvend) aantrekkelijk centrum moet méér gebeuren. Hierover verschillen de diverse meningen dus niet.

Levert het banen op, en zo ja: hoeveel?
Als afschaffen goed is voor de lokale economie, dan zou je mogen verwachten dat dit ook banen oplevert. Gebeurt dat dan ook?
Goede vraag.  Echter: Dat is lastig concreet aan te geven. Feit is dat er de laatste jaren sprake was van afnemende bezoekersaantallen, en enkele winkels die sloten. Met gezond verstand is te stellen dat dit níet goed is voor de werkgelegenheid, en zeker ook banen heeft gekost. Maar hoeveel? Dat is niet exact aan te geven, zeker niet in relatie tot het parkeerbeleid.

Feit is dat het ROV ruim 150 leden heeft, samen goed voor circa 1500 banen. Hiervan wordt het gros ingevuld door mensen uit de gemeente Raalte. Als het effect van gratis parkeren op de werkgelegenheid beperkt blijft tot een magere 1%, dan betekent dat altijd nog werk voor 15 mensen. Dat is evenveel als 4,2% van het aantal mensen in Raalte met een bijstandsuitkering thuis zit. Als deze banen worden ingevuld door inwoners die nu met een uitkering thuis zitten bespaart dat de gemeenschap een jaarlijks kleine € 300.000,= aan uitkeringsgeld.

Samengevat:
*De inwoners draaien niet op voor de kosten. Integendeel: het scheelt hen juist in de portemonnee;
*het levert banen op, al weten we niet exact hoeveel.
*het winkelcentrum wordt gastvrijer.
*er is geen verschil van mening over de stelling dat er méér moet gebeuren (dan alleen het betaald parkeren af te schaffen) om het centrum nog sterker op de kaart te zetten.

Het onderwerp staat op de agenda van de raadpleinsessie van dinsdag 6 december. Het definitieve besluit wordt genomen tijdens de raadsvergadering van donderdag 22 december a.s.

Op basis van bovenstaande feiten zal BurgerBelangen vóór afschaffen van betaald parkeren stemmen.

Share.

Leave A Reply