De discussie over betaald parkeren in Raalte staat niet op zichzelf. Op veel andere plaatsen speelt dezelfde discussie. Daarnaast zijn er steeds meer plaatsen waar het betaald parkeren is afgeschaft. Een boeiende vraag is dan: hoe is het daar gegaan? Eén van de voorbeelden is Winschoten. Daar werd betaald parkeren afgeschaft in 2015.

In Winschoten werd betaald parkeren expliciet afgeschaft als maatregel om het centrum in economische zin te stimuleren. Een van de maatregelen is het afschaffen van de parkeerbelasting per begin 2015. Dat gebeurde op dringend verzoek van de winkels en bedrijven in het centrum.

Het effect?
Hier is wél gemeten. De binnenstadsondernemers zijn hiervoor benaderd met enquêtes. Circa tweederde deed mee en vulde de vragenlijsten in. Dit leidde tot een publicatie in Binnenlands Bestuur. Citaat: “Dit leerde ons het volgende: het aandeel ondernemers dat zei ‘vertrouwen te hebben in het winkelgebied’ nam toe van 60 procent voor de invoering van vrij parkeren naar rond 80 procent na de afschaffing van de parkeertarieven. Het aantal ondernemers dat een daling van de omzet verwacht daalde van 25 procent naar ongeveer 10 procent. Ook rapporteerden de meeste ondernemers dat de omzet gelijk was gebleven, terwijl elders de winkelomzet in vergelijkbare kernen onder druk stond. Het aantal ondernemers dat investeerde in de eigen zaak nam na de invoering van vrij parkeren toe van ruim 50 procent tot 70 procent”
En verder: “We hebben op drie momenten gemeten: voor de afschaffing van het parkeergeld, 3 maanden daarna en een jaar later. De verbeteringen die we in maart 2015 hebben gemeten, vonden we ook in december 2015. We hebben de ondernemers gevraagd wat zij merken van het gratis parkeren. De antwoorden zijn duidelijk: meer bezoekers die rustiger winkelen en die niet langer gejaagd op hun horloge kijken of ze wel op tijd bij de parkeermeter terug zijn (foto boven, red). Het grootste nadeel is dat bezoekers soms langer moeten rondrijden en er soms veel geparkeerde auto’s staan. Ook de bezoekers aan de binnenstad zijn veel tevredener geworden over bereikbaarheid en parkeren.”
Voor de volledige publicatie in Binnenlands bestuur: www.binnenlandsbestuur.nl/betaald-parkeren

Heeft u meer informatie over de ervaringen rond afschaffen in Winschoten (of elders): stuur dan een reactie naar info@burgerbelangenraalte.nl of plaats een reactie onder dit artikel.

Share.

Leave A Reply