Parkeerplaats bij De Joetse op de schop

4 december 2018 – 17:00 |
20181204_121742

De oude (uitlopende) stronken nabij De Joetse zijn inmiddels gerooid.

Het heeft eventjes geduurd, maar eindelijk is het dan toch zover. De parkeerplaats naast De Joetse wordt grondig aangepakt. De oude boomstronken zijn verwijderd, de oude bestrating is er uit en momenteel wordt hard gewerkt aan de nieuw bestrating. De aanwonenden zijn blij dat hun parkeerplaats eindelijk de gewenste facelift krijgt.
De fractie van BurgerBelangen trok tot tweemaal aan de bel over dit pleintje. In 2016 werd gewezen op de voortdurende overlast van de oude platanen, die zowel het woongenot aantastten als de bestrating kapot maakte. Voor de gemeente was dat aanleiding om de platanen weg te halen, overigens met de afspraak tot herplant: ook de bewoners wilden de groene elementen behouden. Daarna bleef het lange tijd stil en schoof de planning van de werkzaamheden vooruit. Daags nadat BurgerBelangen bij het college informeerde naar de stand van zaken, kwam er schot in de zaak, werden de (andermaal uitlopende) stronken gerooid en werd een begin gemaakt met de herinrichting.

De singel bij De Hoek in Heino kent veel achterstallig onderhoud en leidt regelmatig tot zwerfafval. Omwonenden hebben bericht gekregen dat een opknapbeurt in de planning zit.

Ook bij de houtsingel nabij De Hoek/De Weerd in Heino lijkt er sprake van spoedige actie. Kort nadat BurgerBelangen het college per brief wees op de stagnerende uitvoering (de eerste klachten en toezeggingen dateerden al van 2015) ontvingen omwonenden de volgende dag een brief met daarin een concrete planning. Als alles een beetje meezit wordt ook deze singel binnen enkele maanden aangepakt en opnieuw ingericht. Hierbij past echter nog wel een slag op de arm:  de afgelopen vier jaar zijn er meerdere toezeggingen en planningen geweest, die vervolgens niet werden gehaald of in een la verdwenen. Als fractie zullen we dit volgen.

Vragen over groenonderhoud Raalte

21 november 2018 – 19:00 |
Boomstronk Joetse

De fractie van BurgerBelangen heeft bij het college opheldering gevraagd over het beheer- en onderhoud van openbaar groen. Met name …

‘Behoud specialistische deskundigheid lokale adviesraden’

21 november 2018 – 12:12 |
WMO

De Adviesraden Werk en Inkomen  en WMO-adviesraad hebben negatief geadviseerd over het voornemen van het Raalter college om de beide …

‘Sport staat weer op de agenda’

9 november 2018 – 08:13 |
sport op de kaart

“Met deze besluiten worden sportclubs nog niet ontlast. Er is nog geen extra budget. En ook de onzekerheden rond BTW, …

BurgerBelangen: ‘Windmolens op De Zegge haalt druk weg bij ons buitengebied”

16 oktober 2018 – 09:00 | One Comment
Zonnepanelen

BurgerBelangen wil dat de gemeente Raalte gaat kijken welke mogelijkheden er zijn om enkele windmolens te plaatsen op het industrieterrein …

BurgerBelangen organiseert Cursus Gemeentepolitiek

23 september 2018 – 12:11 |
IMGP3434

Wie bepaalt of jouw OZB omhoog (of omlaag) gaat? Wordt jouw straat een 30km-weg? Komen er wel of geen woningen …

Zwemlessen niet alleen in Tijenraan

22 september 2018 – 17:30 |
Zwemles3

Ouders van kinderen die op basis van het minimabeleid in aanmerking komen voor zwemlessen mogen zelf kiezen wáár ze deze …

“Betrek inwoners bij locatiekeuze zendmast Mariënheem”

21 september 2018 – 17:00 | One Comment
nn

Voor de tweede keer binnen twee jaar is in Mariënheem onrust ontstaan over de mogelijke komst van een KPN-zendmast dichtbij …

BurgerBelangen vergadert bij Trefpunt Heeten

9 juli 2018 – 19:53 |
Op locatie

BurgerBelangen houdt de (steun)fractievergadering van 11 juli in het Trefpunt in Heeten. De fractie spreekt dan over actuele lokale onderwerpen. …