Als het aan de fractie van BurgerBelangen ligt wordt er liefst geen euro meer uitgetrokken voor extra onderzoek naar bedrijventerrein De Zegge VII. “De hele affaire heeft de inwoners al veel teveel geld gekost. Tenzij er nog hele bijzondere zaken uit de hoge hoed komen, vinden we dat we dat we zo snel mogelijk een dikke streep onder dit dossier moeten zetten”, zo stelt Ben Nijboer.

Maandagavond (11/4) werd tijdens de raadspleinsessie gesproken over een mogelijke raadsonderzoek of zelfs raadsenquête. Dit debat vond plaats naar aanleiding van eerdere verwijten dat zaken ’onder de pet werden gehouden’. Nijboer: “Laat volstrekt duidelijk zijn. Wat BurgerBelangen betreft mocht en mag alles openbaar worden. En alle vragen verdienen een antwoord. Maar er is al drie keer over gedebatteerd en er liggen meer dan 70 stukken op tafel. Wat moet er nog meer gebeuren! Nader onderzoek heeft alleen zin als we weten: 1. wát willen we nog meer willen weten, 2. waarom willen we dat weten en 3. wat daarvan het belang voor de inwoners is. Met name dat laatste is belangrijk. Wat ons betreft wordt er geen extra geld meer gestoken in onderzoek, als dat niet in het belang van de inwoners is.”

Eén van de zaken die maandagavond (11/4) uit de hoge hoed kwamen was melding, naar aanleiding van een brief van Hans de Kort, dat ex-wethouder Gerrit-Jan Gorter bereid zou zijn om ‘onder ede’ een verklaring af te leggen. “Hoewel uiteraard niemand weet wat de inhoud van die informatie zou kunnen zijn, is dat gegeven wel opmerkelijk. Maar laten we dan eerst beginnen met een goed gesprek met Gorter”, zo vindt Nijboer.

Gerrit-Jan Gorter (nu burgemeester van Zeewolde) was in de periode 1998-2004 wethouder in Raalte, met openbare werken en bedrijventerreinen in zijn portefeuille. In zijn tijd werd (2003) een structuurvisie vastgesteld waarin onder meer het beleid ten aanzien van uitbreiding bedrijventerreinen is vastgelegd.

 

Share.

Leave A Reply