“Het plan voor de ‘Burcht van de Ridders van Ramelo’ is een voorbeeld van een mooi burgerinitiatief!”, zo lichtte Dafne Holterman gisteren toe waarom we als Burgerbelangen het initiatief steunen.

“Er wordt een forse investering gevraagd. Dat andere externe partijen zich reeds hebben gecommitteerd aan de plannen stemt ons positief. Uit de stukken blijkt daarnaast het enthousiasme van de initiatiefnemers. De meerwaarde van de gevraagde investering dient in het grotere geheel te worden gezien.”

In ons verkiezingsprogramma van 2022 staat dat Burgerbelangen “trots is op onze geschiedenis, en we beloven dit om te zetten in daden”. Nu we voor een daadwerkelijke keuze staan, lijkt instemmen met het voorliggende verzoek dan ook voor de hand te liggen: dit plan draagt bij aan het verder zichtbaar maken en uitdragen van de Raalter geschiedenis. Ook raakt dit initiatief de ambitie om Raalte als toeristische gemeente op de kaart te zetten. Onze ambitie is het om geld te spenderen aan daadwerkelijke uitvoering van plannen in plaats van aanscherping / definiëring van reeds bestaand beleid. Kortom: tijd voor actie in de praktijk.  

Daarnaast zijn de koppelkansen benoemd: educatie, bijvoorbeeld door het enthousiasmeren van schooljeugd, maar ook het overbrengen van het enthousiasme op iedere Raaltenaar. “Zorg ervoor dat Raalte trots wordt op haar historie. Laat het zien en draag dit uit. Dan kan deze investering ook gelijk een positieve uitwerking hebben op recreatie en toerisme: bijvoorbeeld door wandelpaden of fietsroutes aan te sluiten, maar ook bijvoorbeeld door marketingcampagnes, die hopelijk uiteindelijk breder worden ontplooid dan alleen door de historische vereniging of de gemeente.”, aldus Dafne.

Het coalitieakkoord zegt open te staan voor initiatieven uit de samenleving. Gezien de bijdragen die andere externe partijen reeds hebben toegezegd, en de begroting die werd meegestuurd met de stukken, vinden wij een bijdrage van EUR 100.000,- acceptabel. Al is dit natuurlijk ook voor Burgerbelangen veel gemeenschapsgeld en kan dit geld maar een keer worden uitgegeven. Wij zien dit initiatief als een kans en een mooie ontwikkeling in een mooie gemeente.  

Wat Burgerbelangen betreft kunnen de plannen doorgang vinden. Daarom stemden we gisteravond in met het verzoek om EUR 100.000,- beschikbaar te stellen. Wij wensen de betrokkenen succes met de voorbereiding en de realisatie.  

Share.

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Leave A Reply